Årsmøter

Her legges årsmøte innkalling, protokoll og andre relevante dokumenter igjen og er tilgjengelig for alle medlemmer.

ÅRSMØTE I LEKA IL

Onsdag 6. mars kl. 19.00 på Leka Brygge

 

SAK 1: Godkjenning av de stemmeberettigede medlemmene

SAK 2: Valg av dirigent (møteleder)

SAK 3: Valg av protokollfører 

SAK: 4 Valg av revisor

SAK 5: Valg av to personer til å skrive under protokoll

SAK 6: Godkjenning av forretningsorden

SAK 7: Godkjenne innkalling

SAK 8: Godkjenning av sakslisten

SAK 9: Idrettslagets årsberetning (årsrapport)

-Hovedlaget

-Allidrettsgruppa

-Fotballgruppa

-Svømmegruppa

SAK 10: Idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning

SAK 11: Valg av nye vedtekter

SAK 12: Behandle forslag og saker

SAK 13: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

SAK 14: Valg

 

Evt. andre årsmøtesaker må være levert til leder Mona Reppen innen onsdag 28.februar

 

Gwang serverer mat etter at møte er ferdig.

Velkommen!